Rodzinna Europa po raz pierwszy

rodzinna

Spis rzeczy

 1. Zamiast wstępu:
  • Rodzinna Europa po raz pierwszy
 2. „Pre” a nie „post”
 3. Polityka historyczna i wizja polityczna
  • Tradycja do remontu
  • Jak się stwarza naród
  • Dwie trumny wiecznie żywe
  • Wieszanie jako cud
 4. Antysemityzm bez Żydów
  • Gwiazda na starej chałupie
  • Dwie dystynkcje
 5. Dialog polsko-niemiecki
  • H. Olschowsky: Nie odmawiać dialogu
  • A. Mencwel: Odpowiedź
  • Co robić ze stereotypami?
 6. Wobec Rosji
  • Splot czy gwałt?
  • Suwerenny paradygmat
 7. Twarze Ukrainy
  • Testament Giedroycia (1)
  • Testament Giedroycia (2)
  • Jest dobrze
 8. Jaka jest Polska Forma
 9. Powstanie jako problem
 10. Jaka może być lewica?
 11. Czego powinni chcieć socjaliści?
 12. Wobec najgorszej możliwości
 13. Zamiast posłowia:
  • Senne marzenie

TAiWPN Universitas, Kraków 2008