Wystąpienie na konferencji „Polskie wyzwania; tożsamość”

10 stycznia na konferencji „Polskie wyzwania; tożsamość” (w Muzeum Powstania Warszawskiego w panelu o polityce historycznej)

(Cztery moje tezy: 1, polityka historyczna nie jest ekstra wynalazkiem, bo uprawia ją każdy historyk i to już w chwili wyboru przedmiotu zainteresowań; 2, winna być podporządkowana wizji politycznej ( w rozumieniu Jerzego Giedroycia); 3.tożsamość nie jest dana, lecz za-dana i ze względu na wizję polityczna winna być kształtowana; 4. w rozwiniętym społeczeństwie tożsamości są zróżnicowane i różne też polityki historyczne, kwestia w tym, że u nas deklaracje pluralizmu nie idą w parze z uprawą pluralizmu, a kulturę dialogu zastępuje jawna lub skryta eliminacja rywali). Rozwinięcie – po redakcji zapisu.