Gabriela Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii

Gabriela Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii. TAiWPN Universitas, Kraków 2008.

(Zwieńczenie wieloletnich badań autorki oraz 25 tom serii „Modernizm w Polsce”. Gratulacje!)