Z Żar

Jan Janusz Werstler, Pożegnanie jabłoni, Pro Libris, Zielona Góra 2009.

Jubileuszowy wybór wierszy mojego szkolnego jeszcze przyjaciela, poetyckiego kronikarza miasta. Dziękuję i gratuluję.