Miasto i ludzie

Z okazji 750 lecia nadania  praw miejskich, w żarskim ratuszu odbyła się konferencja naukowa (3 czerwca 2010 r.), w której brałem udział. Moja wypowiedź miała tytuł: Miasto i ludzie, a dotyczyła zarówno tradycji europejskiego samorządu miejskiego i jego cywilizacyjnego znaczenia, jak i specyfiki powojennej polskiej społeczności przesiedleńców (ze wszystkich ziem I Rzeczypospolitej) oraz głównych nurtów kulturalnych kształtujących tę społeczność.