Wychodzenie z prowincji

Centrum im. Bronisława Geremka, 1 grudnia 2010, o godz. 18.30.

Wykład pod powyższym tytułem wraz z dyskusją (pożywną!). Tekst po uzyskaniu zapisu.