Nędzy nie cierpimy

W tym oficjalnym języku, do którego się odwołuję, słowo nędza nie występuje. (…) Dopiero Główny Urząd Statystyczny nam o niej przypomina.

Zob. Andrzej Mencwel, Nędzy nie cierpimy, “Gazeta Świąteczna”, 17-18 września 2011.