Nowy “Kontakt”

Prowincjonalizm na miarę Polski. Z Andrzejem Mencwelem rozmawiaja Katarzyna Kucharska i Cyryl Skibiński. “Kontakt”, magazyn  nieuziemiony, lato 2011, s. 4-8.

“Krótko mówiąc: nie można żyć dobrze z sąsiadami zewnętrznymi, jeśli sie nie żyje dobrze z wewnętrznymi. Wewnętrzni sąsiedzi to są ci pariasi, a także mniejszości narodowe, etniczne czy seksualne. Zresztą z tymi mniejszościami radzimy sobie dużo lepiej niż z miejskimi i wiejskimi zakresami skrajnej biedy i wykluczenia.”