***

Marshall Berman, Przygody z marksizmem. Przełożył Sebastian Szymański. Przedmowa Agata Bielik-Robson. Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Warszawa 2012.

Coś dla mnie…? Z podziękowaniem dla Koleżanek i Kolegów z Krytyki Politycznej.