***

Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice. Redakcja Krzysztof Fiołek, Marian Stala. Universitas, Kraków 2012.

Przyłączam się do gratulacji dla Franciszka Ziejki, któremu rzecz jest dedykowana i dziękuję Kolegom z Krakowa.