***

Rigels Halili, Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Serbów i Albańczyków. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Spóźniona podzięka dla Autora i Wydawcy. Ale uściski serdeczne były o czasie.

Agnieszka Karpowicz, Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Redliński, Schubert). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Podobnie spóźnione podziękowania i gratulacje. Ale równie szczere.