***

Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów. Opracowanie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder. Wstęp i redakcja Agnieszka Karpowicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów. Opracowanie Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba. Wstęp Iwona Kurz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Kolejne dwa podręczniki naszej, to znaczy Instytutu Kultury Polskiej, serii “Wiedza o kulturze”, liczącej już tomów kilkanaście, której pokaźnego, łącznego nakładu nie znamy, a wiemy, że zasięg ma nie tylko krajowy, lecz także zagraniczny (potwierdzenia z Czech, Francji, Rosji, Ukrainy).

Gratulacje i podziękowania dla Autorów i Wydawcy.