“Wiadomości Literackie”

“Problem nie polega na tym, że byli tacy elitarni i  wyszukani, tylko na tym, że się środowiskowo zamknęli. Nie byli przyspołeczni – byli przydworscy.”

Nowocześni? “Dialog”, marzec 2013, s. 140-151.

Rozmowa o książce Małgorzaty Szpakowskiej “Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich (WAB, Warszawa 2012).