***

Christian Meier, Powstanie polityczności u Greków. Tłumaczenie Marek A. Cichocki. Teologia Polityczna, Warszawa 2012.

Dziękuję pani Magdalenie Horodeńskiej za uprzejmy list i przesyłkę, a panu Markowi Cichockiemu winszuję tego przekładu, chociaż chciałbym też przeczytać jego wstęp lub posłowie.

Czesław Miłosz, Góry Parnasu, science fiction. Wstęp Sławomir Sierakowski. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Agnieszka Kosińska. Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Warszawa 2012.

“W czasach postmodernizmu wszyscy jesteśmy konserwatystami albo nie jesteśmy w ogóle” – orzeka autor wstępu. Muszę otóż zastrzec, że zdanie to nie odnosi do mnie w żadnym ze swoich trzech członów. A jestem!

Dziękuję panu Maciejowi Kropiwnickiemu.