***

Mikołaj Mirowski, Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką. Z przedmową Adama Michnika. Wydawnictwo DIG, Warszawa 2013.

Dowiedziałem się,  że Trocki był przeciwny marszowi na Warszawę w 1920 roku i wielu innych ciekawych rzeczy. Żródłowe opracowanie, z rozmachem napisane. Dziękuję panu Mikołajowi i polecam.