Ruch burzycieli maszyn

Pojawiło się też stronnictwo polityczne, które za swój program uznało walkę z “ideologią gender”. Zamierzają zlikwidować wszystkie systemy centralnego ogrzewania, aby kobiety mogły znowu dmuchać w ogniska domowe. Najlepiej w kurnych chatach.