***

W. J. T. Mitchell, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. Przełożył Łukasz Zaremba. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Łukasz swoim darem zobowiązał mnie do czytania, a czytanie (podczytywanie), z kolei, zmieniło na korzyść mój stosunek do Mitchella. Co jeszcze umocniła lektura rozmowy z autorem Czego chcą obrazy? zapisana przez Magdę Szcześniak i Łukasza Zarembę (“Konteksty”, nr 3, 2013, s. 3-9) oraz eseju Łukasza (Ikonoklaści i ikonofile, tamże s. 9-15).