***

Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Autorowi gratuluję i dziękuję, aby moich czytelników zachęcić, przytaczam samego siebie (z recenzji wydawniczej): Sygurd Wiśniowski (1841-1892) z rozmachem włóczył się po całym ówczesnym świecie, a pisał o tych włóczęgach obficie, więc (…) w jego twórczości skupiły się refleksy najważniejszej  problematyki tamtego, a po części i naszego czasu. Więc relacje “prymitywnych” i “cywilizowanych”, “białych” i “kolorowych”, “wschodnich” i “zachodnich”, “egzotycznych” i “europejskich” (…). Sygurd Wiśniowski był ponadto, a może przede wszystkim Polakiem – trochę mentalnie kolonizatorskim, a trochę skolonizowanym, trochę zachodnim i trochę wschodnim, więc te idee szczególnie się w nim załamywały, a spotykani ludzie w szczególny sposób się w nim przeglądali. Zaś cały ten splot spotkań, zderzeń, dylematów, problemów, uświadomień i zaciemnień przekonywająco reżyseruje Wacław Forajter”.