***

IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze “Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje”, 24-26 września 2014. Wystąpienie w debacie: “Tolerancja, honor, gościnność i inne mity polskie” oraz  udział w paru innych dyskusjach.