Długi książkowe (cd)

Dariusz Gawin, Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956-1976. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

Mam ją ciągle pod ręką, bo czekam na dyskusję. Właśnie się dowiedziałem, że autor uzyskał habilitację summa cum laude, więc nie tylko dziękuję, ale i radośnie gratuluję.

Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

Zapewne o tym napiszę szerzej, ale jeszcze to trochę potrwa, bo ciągle jestem zanurzony w Brzozowskim i Żeromskim. Mam nadzieję, że nie na marne.