Długi książkowe (cd)

Krzysztof Pomian, O wyjątkowości człowieka. Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa  2013.

Wysłuchałem (wykładu), przeczytałem (tekst), podejmę dyskusję (na piśmie).

Krzysztof Pomian, Porządek czasu. Przełożył Tomasz Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014.

Witam polskie wydanie już dawno zalecanego przeze mnie dzieła (oryginał francuski z 1984 r.)