Długi książkowe

Jerzy Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze. Wybór i redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

To jest bardzo pouczające wprowadzenie do tego podstawowego dzieła Jerzego Bartmińskiego o językowych podstawach obrazów świata, na które wszyscy czekamy, a ja już je właściwie zamówiłem.

Dorota Kozicka, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Universitas, Kraków 2012, seria Modernizm w Polsce.

Jak widać po dacie wydania, dostałem tę rzecz później, ale po zapoznaniu z autorką, której urok osobisty dorównuje przenikliwości krytycznej.