Długi książkowe

Eliza Kącka, Halo? Pani Elizo? <archiwalia> Wydano staraniem przyjaciół bez wiedzy, zachęty, modyfikacji, nacisków, aprobaty, pojęcia Autorki w nakładzie kończynowo policzalnym w marcu 2015 roku i wszystkie egzemplarze przekazano Pani Elizie. Oficyna Sielecka (Warszawa?) 2015.

Wstydzę się, że dopiero teraz, ale parę osób zachęciłem wcześniej, bo mnie to nęci jako forma i jako utwór. Najlepiej zaglądać na stronę: #zanoty_ek

Władysław Broniewski, Wybór wierszy. Wstęp i opracowanie Tadeusz Bujnicki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2014.

Drogiemu Tadeuszowi, z którym przyjacielsko sobie współpracujemy od dziesięcioleci, raz na dekadę średnio – wielkie dzięki.