Długi książkowe

Warszawska szkoła historii idei. Tożsamość, tradycja, obecność. Pod redakcją Pawła Grada. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014.

Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei. Pod redakcją Andrzeja Kołakowskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.

Wiesław Chudoba, Leszek Kołak0wski. Kronika życia i dzieła, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014.

Tadeusz Kroński, Faszyzm a tradycja europejska. Przedmowa, wybór i opracowanie Andrzej Kołakowski. Wydawnictwo IFiS PAN 2014.

Dziękuję wydawcy oraz szczególnie Andrzejowi Gniazdowskiemu i Andrzejowi Kołakowskiemu.