Długi książkowe (cd)

Maria Dąbrowska, Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego. Pomysł edycji, redakcja, posłowie Remigiusz Okraska. Wydawca “Nowy Obywatel”,Łódź 2014.

Cały czas trzymałem to wydanie pod ręką i stąd opóźnienie tego pokwitowania. Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy myślą o nowoczesnej myśli polskiej. Gratuluję i dziękuję p. Remigiuszowi Okrasce.

Gabriela Matuszek, Maski i demony wczesnego modernizmu. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

To może nie jest rzecz z tego samego kręgu, co powyższa Dąbrowskiej, ale Abramowskiego też tu napotkamy, a o Brzozowskim studium osobne. Polecam!