Dyskusja o Brzozowskim

Brzozowski – nasz współczesny? Dyskusja o książce Andrzeja Mencwela “Stanisław Brzozowski. postawa krytyczna, wiek XX”.  “Przegląd Humanistyczny” nr 1 (452), Warszawa 2016, s. 159-184