Z powodu filmu “Wołyń”

Andrzej Mencwel, Błąd w sztuce, “Przegląd Polityczny”, nr 139/140, 2016, s. 42-47.