Na Jubileusz „Kontekstów”

Andrzej Mencwel, Paryski zwid, „Konteksty”, nr 3-4 (314-315), s. 132-134.

Na 70 lat istnienia „Kontekstów” (dawniej „Polska Sztuka Ludowa”) – z osobistymi gratulacjami.