Inaczej niż w propagandzie

Andrzej Mencwel, Pytanie o “klasę dla siebie”. “Zdanie”, nr3-4 (182-183) 2019, s. 22-25.

“Transformacja zachodząca w Polsce po roku 1989, choć nazywano ją często rewolucyjną, była jednak restauracyjna. Restaurowano bowiem kapitalizm oraz właściwe mu społeczeństwo klasowe, choć na gruncie cywilizacyjnym zasadniczo zmienionym przez przeobrażenia powojenne”.