Retrospekcja

Małgorzata Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie. Wydanie 2, zmienione. Universitas, Kraków 2020.

W naszej humanistyce rzecz klasyczna, a teraz odnowiona i przełożona na angielski. Winszuję i podziwiam. Dedykację zatajam.

Rafał Marszałek, Niedoczas, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2019.

A to z kolei debiut i to nie szachowy, lecz prozatorski.

I pomyśleć, że dzięki  tym dwóm podarkom wróciłem na pierwsze lata studiów… Przecież stamtąd wyszliśmy…