Słówka

Błota i bełtogi: plewy i ciarachy; łachmytek z miasta; miazga przydarzeń; opałki i koszałki; odbyt niezgorszy; pies wierny i słuchliwy; podśniadek i podwieczorek: szuja rodzima; włościaństwo gruntowe; zazuwne buty.