***

Wyobrażam sobie, że nasza ziemia drży podskórnie, ponieważ wszystkie pogrzebione w niej istoty, także spopielone, zostały w podziemiu zachowane i czekają na nowe wcielenia.