Długi książkowe

Andrzej Zieniewicz, Sceny biografii. Ja pisarskie w pamięci autobiograficznej (interpretacje). Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2022.

Dziękuję z opóźnieniem, ale to gruba książka, a dedykacja bardzo zobowiązująca.

Jan Miodek, Polszczyzna. 200 felietonów o języku. Wydawnictwo Znak, Kraków 2022.

Nie tylko otrzymałem tę książkę od wydawcy, ale ponadto niezwykle uprzejma pani Karina Caban powiadomiła mnie, że ” w jednym z felietonów Profesor Miodek wspomina o Panu”. I to prawda, cytuje zdanie z książki o Brzozowskim i zastanawia się nad interpunkcją. I słusznie – zawsze mam z nią kłopoty!

Janusz Drzewucki, Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach. PIW, Warszawa 2020.

Spotkaliśmy się z Januszem i wymieniliśmy książkami, jak należy wśród przyjaciół. Tylko on o mojej zdążył już napisać (Z Karkonoszy czyli zewsząd, “Rzeczpospolita. Plus Minus” 28-29 stycznia 2023, s. 26), a ja Jego książkę tylko podczytuję (głównie o poetkach), bo ciągle jestem gdzie indziej. Tylko Esej o twórczości Urszuli Kozioł przestudiowałem, bo ona z Wrocławia, czyli z Dolnego Śląska, więc “zewsząd”…