Jeszcze o Giedroyciu (i Mieroszewskim)

Andrzej Mencwel, Oni dwaj, czyli trzecie mocarstwo, “Przegląd Polityczny” 2017, nr 142, s. 140-147.

Poważnie i osobiście

Mówiąc bardzo poważnie i bardzo osobiście – ja w tej Polsce dzisiejszej nie czuję się u siebie. Ona jest mi obca w panującej symbolice i frazeologii, a także – co wychodzi na to samo – w antysymbolice i antymowie. Jedna i druga są społecznie nijakie, nic nie jest należycie określone, nie wiadomo kto jest kim i skąd się wziął. Dominuje nad tym jedna, bezprzymiotnikowa, więc jakoś wydrążona “niepodległość” i jedyni wyróżnieni, lecz zakłamani bohaterowie. Tę huczną pustotę ja źle znoszę, ale dość podobnie, jak w latach 60. nie uważam, że wystarczy się z niej śmiać. Jak się nie wypełniło i nie upowszechniło innej wizji Polski, to nie ma się z czego śmiać. Przypominam, że dwadzieścia lat temu wydałem książkę pod tytułem “Przedwiośnie czy Potop”, więc ja przewidywałem wcześniej tę dramaturgię.”

W takiej Polsce nie czuję się u siebie. Rozmowa z cyklu “Trzech na jednego”, Edward Chudziński, Adam Komorowski, Filip Ratkowski ze mną, “Zdanie” , nr 1-2 (172-173) 2017, s. 3-12.

 

Na Jubileusz “Kontekstów”

Andrzej Mencwel, Paryski zwid, “Konteksty”, nr 3-4 (314-315), s. 132-134.

Na 70 lat istnienia “Kontekstów” (dawniej “Polska Sztuka Ludowa”) – z osobistymi gratulacjami.

Wszystko odwrotnie?

Z dziejów polskiej ludomanii. Z Andrzejem Mencwelem rozmawia Sebastian Duda, “Więź”, wiosna 2017, nr 1(667), s. 173-185.

W miastach dominują ludzie pochodzenia plebejskiego, a cała sfera symboliczna to popłuczyny szlachetczyzny. Szczęśliwie zostaliśmy przesunięci na Zachód i dzięki temu jesteśmy prawie w środku Europy. Rzeczypospolitej w granicach przedwojennych, z taką proporcją mniejszości narodowych i konfliktów wewnętrznych, żadna Unia Europejska by nie przyjęła. A tymczasem u nas panuje nostalgia kresowa, zaś “pionierów Ziem Zachodnich” zapomniano. Wszystko jest więc odwrotnie. A to długo trwać nie może. Esencja musi się jakoś godzić z egzystencją.

(Tamże s. 185).

Jubileusz “Borussii”

List na 25-lecie. “Borussia”. Kultura, historia, literatura, Olsztyn, nr 58, 2016, s. 192.

Dyskusja o Brzozowskim

Brzozowski – nasz współczesny? Dyskusja o książce Andrzeja Mencwela “Stanisław Brzozowski. postawa krytyczna, wiek XX”.  “Przegląd Humanistyczny” nr 1 (452), Warszawa 2016, s. 159-184

Stara szuflada

Andrzej Mencwel, Bo czas już nadszedł, “Kultura i rozwój”, nr 1 (1)/2016, s. 124-128.

Pożegnanie

Pożegnanie Andrzeja Kołakowskiego, w: “Przegląd Humanistyczny” nr 2/ 2016, s. 11-13. Numer poświęcony pamięci Andrzeja Kołakowskiego.

Jeszcze raz

Notoryczny socjalista, w: “Res Humana”, Dwumiesięcznik, nr 3 (142) 2016 r., s. IX-X.  Fragment wstępu do edycji pism Jana Strzeleckiego w Wydawnictwie Krytyki Politycznej.

Zapowiedź

Strzelecki, notoryczny socjalista, w: “Gazeta Wyborcza”, Magazyn Świąteczny, 23-24 lipca 2016, s. 31. (Fragment wstępu do edycji pism Jana Strzeleckiego w Wydawnictwie Krytyki Politycznej, zob. Rzeczy wspólne.

« Previous PageNext Page »