Długi książkowe

Stefan Żeromski, Walka z szatanem, tom 1, Nawracanie Judasza. Opracowała Beata Utkowska. Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015.

Stefan Żeromski, Walka z szatanem, tom 2, Zamieć. Opracowała Beata Utkowska. Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015.

Najpierw chce wyrazić radość z powodu wznowienia, po kilkuletniej przerwie, edycji Pism Zebranych Stefana Żeromskiego. Nowi jej wydawcy, będący jednocześnie patronami naukowymi, dają więcej niż nadzieję, że zostanie ona wreszcie doprowadzona do końca. Podkreślam też, że edycją tą kieruje obecnie prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk, znakomity znawca dzieła Żeromskiego, który w uczelni kieleckiej stworzył też renomowany zespół naukowy, na tym dziele skupiony. Wreszcie Dodatki krytyczne w obu tomach, opracowane przez Beatę Utkowską, są nie tylko wzorowe, ale w częściach narracyjnych (Uwagi wydawcy) ciekawe i pouczające.

Dziękuję, gratuluję, czekam na ciąg dalszy!

Wiersze wybrane

Leopold Staff

Wiersze wybrane

Jarosław Iwaszkiewicz