Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918

Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, pod redakcją Jerzego Jedlickiego.
Tom pierwszy: Maciej Janowski, Narodziny inteligencji 1750-1831.
Tom drugi: Jerzy Jedlicki, Błędne koło 1832-1864.
Tom trzeci: Magdalena Micińska, Inteligencja na rozdrożach 1864-1918.
Instytut Historii PAN. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008.

(Z podziękowaniem dla profesora Jerzego Jedlickiego za ofiarowany egzemplarz.
Dyskusja w Instytucie Kultury Polskiej (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski) zapowiedziana na 6 kwietnia 2008 roku, udział potwierdzili: Grażyna Borkowska, Tomasz Kizwalter, Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska, Andrzej Walicki.)