Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia

Wojciech Józef Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia. PIW, Warszawa 2008.

(Już podziękowałem autorowi, ale liczę jeszcze na dyskusję).