Starożytności litewskie

Małgorzata Litwinowicz-Droździel, O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Universitas, Kraków 2008.

Tę książkę zasłużenie uwieńczono w roku 2006 I Nagrodą im. Klemensa Szaniawskiego, dla najlepszych humanistycznych prac doktorskich. Dziękuję Autorce i pozostaję jej wiernym czytelnikiem.