Islandia

Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze, pod redakcją Romana Chymkowskiego i Włodzimierza Karola Pessela. Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas, Warszawa 2009.

Gdybym powtórzył tutaj spis rzeczy, okazałoby się, że jest to więcej niż   “pierwszy szkic do portretu Islandii”, jak piszą redaktorzy i moi koledzy. Przyroda, historia, język, mitologia, literatura, muzyka, a nawet kinematografia mają tu omówienia zwięzłe lecz systematyczne. I pomyśleć, że te rzecz powstała w kręgu Instytutu Kultury Polskiej!