Antropologia literatury

Pongo. Szkice z antropologii literatury. Redakcja: Roman Chymkowski, Małgorzata Mostek, Włodzimierz Pessel, Witold Zakrzewski. Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

To publikacja Studenckiego Koła Kulturoznawczego przy IKP, którą oceniam poważnie.