Beckett Libery

Antoni Libera, Godot i jego cień, Znak, Kraków 2009.

Dziękuję Autorowi za pamięć, a Wydawcy za uprzejmość. Nie mogłem niestety przybyć na promocję.