O dziele Walickiego

Wokół Andrzeja Walickiego. Almanach myśli rosyjskiej. Pod redakcją Janusza Dobieszewskiego, Jana Skoczyńskiego i Michała Bohuna. Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii. Warszawa 2009.

Gratuluję redaktorom pomysłu i realizacji.