Polityka literatury

Kolejny Przewodnik Krytyki Politycznej.  Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009. 

Nie powiem, że lubię taki frazes (“Polityka literatury”), bo mnie kojarzy się on źle.

Ale w tym wydaniu Sławomir Sierakowski wypada lepiej niż w TVP, zaś Eliza Szybowicz  wprawia mnie w podziw swoim talentem  krytycznym  i słuchem społecznym.