Machiavelli

Niccolo Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Przełożył Krzysztof Żaboklicki. Wstęp Paweł Śpiewak. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Seria “Kolory Idei” pod redakcją naukową Pawła Śpiewaka.

Przekład celny, wstęp pouczający – republika i jej dobro w centrum. Dziękuję redaktorowi Ryszardowi Burkowi.