Studia Literraria Polono-Slavica

Metafory w dyskursie humanistycznym – w mówieniu publicznym i w mowie potocznej. Redakcja naukowa Jolanta Sujecka. Instytut Slawistyki PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 2008.

Tom 8, specjalny tego rocznika, monotematyczny,  wielodziedzinowy, ciekawy.

Dziękuję prof. Jolancie Sujeckiej.