Kultura ludowa

Peter Burke, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie. Przekład Robert Pucek, Michał Szczubiałka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009.

Odkładam na lato do lektury niespiesznej. Dziękuję red. Ryszardowi Burkowi.