Historyka

Wojciech Wrzosek, O myśleniu historycznym, Epigram, Bydgoszcz, 2009.

Nowa praca autora Historia. Kultura. Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. Wrocław 1995.

Dziękuję Autorowi i Wydawcy.