Znowu inteligencja

Zobacz i przeczytaj dyskusję Insurgenci, organicznicy, cykliści  w “Przeglądzie Politycznym” nr 96/2009, s. 63-95. Udział biorą: Grażyna Borkowska, Maciej Janowski, Jerzy Jedlicki, Tomasz Kizwalter, Andrzej Mencwel, Magdalena Micińska, Heinrich Olschowsky, Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska, Andrzej Walicki.

Także inne artykuły w tym numerze związane z tą problematyką (np. Grażyny Pomian, Intelektualiści w czasach zimnej wojny, s. 96-115, Bronisława Świderskiego, Prawda w czasach przemocy, s. 120-135).