Ukraina – przeszłość i przyszłość

Jarosław Hrycak nie jest tylko wybitnym historykiem, jest także wizjonerem politycznym. Chyba nie można być dobrym historykiem ukraińskim, nie będąc takim wizjonerem, gdyż każda cząstka przeszłości niesie w Ukrainie pytanie o przyszłość:  jedna czy wiele Ukrain, demokracja czy oligarchia, ukraińskie rodowody i ukraińskie tożsamości, wobec Rosji i wobec Polski, wobec świata i Europy?  Ukraina Wschodnia i Ukraina Zachodnia, Ukraińska Powstańcza Armia  i Armia Czerwona, Donieck i Lwów, Lwów etniczny i symboliczny, polski Wołyń i zagłada Żydów – kluczowe dylematy i dramaty nowoczesnej Ukrainy stanowią oś problemową pasjonujących, wyraźnych  i odważnych rozmów jakie Izabella Chruślińska przeprowadziła z Jarosławem Hrycakiem.

Ale żaden z tych dylematów i dramatów nie przedstawia się tutaj tak,  jak utrwaliły to stereotypy – każdy został na nowo przemyślany i sproblematyzowany. Wizja Ukrainy niepodległej i demokratycznej, wielokulturowej i pojednanej ze sobą, zaprzyjaźnionej z sąsiadami i osadzonej w Europie,  ma w Jarosławie Hrycaku swego mocnego, zdecydowanego wyraziciela. Jako historyk wie on jednak, że musi być nastawiony na długie jej nie tyle trwanie, co spełnianie.

Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska. Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Warszawa 2009 (zapowiedziana na grudzień).