Delektacja

Francesco Petrarka, Pisma podróżnicze, przełożył i opracował Włodzimierz Olszaniec. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009.

Drugi tom Biblioteki Renesansowej, zarówno szatą edytorską, jak zawartością należy się delektować.